Kampanje Mreže anarhista su dugoročni projekti koji rade na podizanju svijesti populacije o određenim temama.

Anti-parlamentarna kampanja uz kritiku parlamentarizma, izbora i stranaka nudi direktnodemokratsku alternativu pri organizaciji otpora, ali i organizaciji samoga života pojedinaca i zajednice.

Protu-nacionalistička kampanja pruža teorijski i praktični pregled slabosti nacionalizma kao ideologije, uzimajući u obzir kontekst lokalnog i regionalnog života gdje je nacionalizam poslužio pljački društvenog vlasništva, slabljenju i komadanju radničkog pokreta, te zamagljivanju pravih uzroka društvene nejednakosti.