Obilježili smo 10 godina “formalnog” djelovanja u Istri i na Kvarneru u Puli. Desetljeće rada u svojstvu Mreže anarhosindikalista (2008.-2013.) kao Lokalne grupe Pula i Rijeka, kao Mreža anarhista Rijeka (2013.-2016.) i Mreža anarhista Istra (2015.-2018.), time zaokružujući 10 godina kontinuiteta anarhističkog djelovanja MASA-e, sadašnje MASA-FAO-IFA, članice Federacije za anarhističko djelovanje (Slovenija&Hrvatska) i Internacionale anarhističkih federacija.

Događaj u Puli smo organizirali u dva dijela, kao otvoreni dio za javnost u obliku izložbe fotografija 10 godina djelovanja u Rijeci i Puli, plesnjaka u Klubu Kotač popraćenog anarhističkim distribucijama, aktivističkim projekcijama i anarho dub kolektivima, te kao zatvoreni dio za delegaciju anarhista iz Italije, Slovenije, Istre i Dalmacije u sklopu anarhističke konferencije na kojoj smo potvrdili i dodatno objasnili svoje taktike i strategiju. U sklopu svega izdali smo 8. broj glasila Društvo otpora i pamflet Istarski anarhisti.

Trenutak s izložbe

Pronašli smo dodatnu motivaciju i suradnike, te nastavljamo zacrtanim putom izgrađivati pokret u Istri i na Kvarneru koji će moći predstavljati anarhizam široj javnosti, popularizirati osnovne anarhističke ideje, podržavati kulturu otpora i solidarnosti među narodom, intervenirati u društvene sukobe s anarhističkih pozicija, te izgraditi anarhističku infrastrukturu kao nužan dio stvaranja, očuvanja, edukacije i međusobne solidarnosti anarhističkih militanata, simpatizera i širih društvenih gibanja.

Delegacija anarhista s Jadrana (Italija, Slovenija, Istra i Dalmacija)

Cijeli događaj možete pregledati u galeriji fotografija “Društvo otpora”.


MASA-FAO-IFA

Mreža anarhista – Federacija za anarhističko organiziranje – Internacionala anarhističkih federacija


Iz medija:


SKINITE

PDF